Bewindvoering

Beschermingsbewind is voor iedereen die voor langere tijd niet goed in staat is om voor hun eigen financiën te zorgen. Denk aan alzheimerpatiënten, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden.

Wat houdt bewind in?

Wie onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen. Maar hij blijft handelingsbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld – zonder toestemming van de bewindvoerder of kantonrechter – wel zelf een testament maken, maar niet zijn huis verkopen. Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld over het spaargeld of de woning van betrokkene.

Het doel van de maatregel bewind is het beschermen van de financiële belangen van de betrokkene. En om misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen.

Bewind moet worden aangevraagd bij de Kantonrechter. Dit verzoek kan gedaan worden door de persoon zelf, de partner of een familielid, of een zorginstelling. De Kantonrechter beslist of beschermingsbewind wordt uitgesproken in een Beschikking. Over het algemeen wordt het bewind uitgesproken voor onbepaald tijd. Elke vijf jaar wordt door de bewindvoerder en indien mogelijk met betrokkene een evaluatieformulier ingevuld die naar de Kantonrechter wordt verzonden. De Kantonrechter beoordeeld dan of het bewind voortgezet moet worden.

 

Wat doet de bewindvoerder?

De kantonrechter benoemt de bewindvoerder. De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat. De bewindvoerder beslist, zo mogelijk in overleg met de betrokkene, over de goederen en het vermogen van betrokkene.

Een aantal werkzaamheden van de bewindvoerder zijn:

  • Controleren van alle inkomsten die worden ontvangen
  • Vaste lasten betalen
  • Budget stabiliseren en de vaste lasten aanpassen aan de inkomsten
  • Bijhouden van de administratie van vermogen, inkomsten en uitgaven
  • Contracten afsluiten
  • Indienen van uw Belastingaangifte

Hoe heeft de betrokkene inzicht in zijn eigen financiën?

Elk kalenderjaar maakt de bewindvoerder een verslag van het vermogen en de inkomsten en uitgaven over het jaar. Dit verslag heet een Rekening en Verantwoording. Indien betrokkene in staat is om de Rekening en Verantwoording te begrijpen en te controleren, wordt deze jaarlijks aan de betrokkene voorgelegd en besproken.
Is betrokkene hier niet toe in staan, dan beoordeeld de Rechtbank namens betrokkene het verslag. De Rekening en Verantwoording wordt jaarlijks naar de Rechtbank verzonden.

Betrokkene krijgt toegang tot een digitaal dossier, waarin dagelijks gevolgd kan worden wat er op de bankrekeningen gebeurt, hoe het maandelijkse budgetplan eruit ziet en welke schulden betrokkene heeft. Ook is het mogelijk dat er periodiek bankafschriften worden verzonden.

Zijn er problematische schulden?

Wanneer er sprake is van schulden die niet kunnen worden terugbetaald binnen drie jaren, dan is er sprake van problematische schulden.

De bewindvoerder zal het budget van betrokkene waar mogelijk stabiliseren en vervolgens een plan van aanpak maken om te werken naar een oplossing voor de schulden. Indien mogelijk werken we toe naar de aanmelding voor schuldhulpverlening. Wanneer er in de tussenliggende periode beslag wordt gelegd op uw inkomen, berekenen wij de beslagvrije voet en benaderen wij de beslaglegger.

Wat is de vergoeding voor de bewindvoerder?

Bij uw benoeming tot bewindvoerder stelt de kantonrechter op uw verzoek de beloning vast. Voor de hoogte van deze vergoeding geldt sinds 1 januari 2015 een landelijke regeling, de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Tarievenoverzicht BPBI 2019
Indien u een laag inkomen heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van de kosten van bewind via bijzondere bijstand van de Gemeente.

Kwaliteit van de bewindvoerder

Elk dossier wordt jaarlijks door de Kantonrechter gecontroleerd via de Rekening en Verantwoording.

Ook toetst het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM van de Rechtbank jaarlijks of wij nog voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van bewindvoerders. Een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld dat we jaarlijks aan voldoende scholingsactiviteiten hebben moeten deelnemen. In 2013 zijn wij aangesloten bij de BPBI, de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerder, die onze kwaliteit ook jaarlijks bewaakt.

Contact

Postadres

Postbus 1158, 8300 BD Emmeloord

Bezoekadres

Europalaan 40A, 8303 GJ Emmeloord

Telefoonnummer

(0527) 240414

E-mailadres

info@abfbeheer.nl
Administratie
Bedrijfsadministratie
voor kleine
zelfstandigen
Meer weten
Budgethulp
Budgetscan & Advies
Budgetondersteuning
Budgetbeheer
Meer weten
Bewindvoering
Geestelijke / lichamelijke
toestand
Problematische schulden
Contact